Velkommen
 
Velkomen til Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR)
sine nettsider.

Her finn du informasjon om kommunerevisjonen sine
oppgåver og dei tenestene me tilbyr.

IHR skal utøve lovbestemt revisjon for kommunane og kommunale verksemder i Indre Hordaland og bidra til
ein effektiv og velfungerande kommunal sektor.