Andre lenker
Her finn du mellom anna lenke til Norsk kommunerevisorforbund (NKRF)sine internett sider. På deira sider vil du finne lenker til det meste innan offentleg revisjon og forvaltning.

http://www.nkrf.no

http://www.gkrs.no/

http://www.lovdata.no

http://odin.no

http://www.ssb.no

http://www.norge.no

http://www.kommunal-rapport.no

http://doffin.no